Integritetspolicy

Välkommen till casinonutansvensklicenstrustly.se. Vi värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du använder vår webbplats. Denna integritetspolicy beskriver vilken typ av personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem, vilka rättigheter du har och hur du kan kontakta oss angående dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

a. Vi kan samla in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller när du använder vår webbplats, till exempel när du kontaktar oss via kontaktformuläret. Sådana personuppgifter kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du väljer att ge oss.

b. Vi kan även samla in vissa tekniska uppgifter automatiskt när du besöker vår webbplats, såsom din IP-adress, webbläsartyp, refererande webbplats och besöksstatistik. Dessa uppgifter hjälper oss att förstå och förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.

Användning av personuppgifter

a. Vi använder de insamlade personuppgifterna för att kommunicera med dig och svara på dina förfrågningar och frågor. Vi kan också använda uppgifterna för att skicka dig relevant information, marknadsföringsmaterial eller nyhetsbrev, men endast om du har gett ditt samtycke till det.

b. Vi kan använda tekniska uppgifter för att analysera och förbättra webbplatsens prestanda och funktionalitet, samt för att säkerställa webbplatsens säkerhet och skydda mot eventuella olagliga aktiviteter.

Lagring av personuppgifter

a. Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som de samlades in för, eller enligt gällande lagkrav. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och skyddas mot obehörig åtkomst, förlust eller missbruk.

Delning av personuppgifter

a. Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter endast i de fall det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som de samlades in för, eller om vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagkrav. Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller distribuera dina personuppgifter till tredje parter för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

Dina rättigheter

a. Du har rätt att begära åtkomst till och rättelse eller radering av dina personuppgifter som vi har. Du har även rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter och invända mot behandlingen. Om du önskar utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen i vår kontaktsektion nedan.

b. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter när som helst. Vänligen notera att återkallande av samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen baserad på samtycket innan det återkallades.

c. Vi strävar efter att svara på alla begäranden angående dina rättigheter inom en rimlig tid och enligt tillämpliga lagkrav.

Länkar till andra webbplatser

a. Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte kontrollerar. Denna integritetspolicy gäller endast vår webbplats, så vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn på eventuella länkade webbplatser för att förstå hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Ändringar av integritetspolicyn

a. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller uppdatera denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på webbplatsen och träder i kraft omedelbart efter publicering. Det är ditt ansvar att regelbundet granska policyn för att vara medveten om eventuella ändringar.

Kontakta oss

a. Om du har frågor, kommentarer eller begäranden angående dina personuppgifter eller denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

E-post: privacy@casinonutansvensklicenstrustly.se

Vi strävar efter att hantera dina frågor och begäranden så snart som möjligt och säkerställa att din integritet skyddas enligt gällande lagstiftning och bästa praxis.

Tack för att du har läst vår integritetspolicy. Vi värdesätter ditt förtroende och engagemang för din integritet när du använder vår webbplats.