Spela ansvarsfullt

På casinonutansvensklicenstrustly.se uppmuntrar vi till en ansvarsfull och hälsosam inställning till spel. Vi förstår att spel kan vara en spännande och underhållande aktivitet, men det är också viktigt att vara medveten om och hantera de potentiella riskerna som är förknippade med spel.

Spelgränser

a. Sätt alltid upp spelgränser för dig själv. Bestäm en budget som du har råd att förlora och håll dig till den. Spela inte för mer pengar än du har råd att förlora, och undvik att jaga förluster genom att satsa mer än du har tänkt.

b. Sätt även tidsgränser för din spelaktivitet. Spela inte under påverkan av alkohol eller andra droger, och se till att du är i rätt sinnesstämning när du spelar.

Balans i livet

a. Se till att spelandet inte påverkar andra viktiga delar av ditt liv. Prioritera din hälsa, arbete, relationer och andra intressen. Spelande bör vara en del av en balanserad och hälsosam livsstil.

Sök hjälp vid behov

a. Om du märker att ditt spelande börjar bli problematiskt eller utvecklas till ett beroende, är det viktigt att söka hjälp. Det finns många resurser och stödgrupper tillgängliga för dem som behöver hjälp att hantera spelrelaterade problem.

b. Kontakta gärna organisationer som specialiserar sig på spelberoende och spelrelaterade frågor. De kan erbjuda rådgivning, stöd och information om behandlingsalternativ.

Skydd av minderåriga

a. Vi tillåter endast personer som är 18 år eller äldre att använda vår webbplats och delta i spelaktiviteter. Om du är förälder eller vårdnadshavare är det viktigt att skydda och övervaka dina barns tillgång till spelrelaterade webbplatser och aktiviteter.

b. Använd gärna programvara och filterverktyg som kan hjälpa till att begränsa åtkomsten till spelwebbplatser för minderåriga.

Information och självutvärdering

a. Vi tillhandahåller information och resurser om spelberoende och spelrelaterade problem. Ta dig tid att lära dig mer om dessa ämnen och gör regelbundna självutvärderingar av ditt eget spelande för att vara medveten om eventuella tecken på problematiskt spelande.

b. Om du är osäker på om ditt spelande är hälsosamt och ansvarsfullt, ta kontakt med professionella för rådgivning och vägledning.

Ansvarsfull reklam

a. Vi strävar efter att presentera spelrelaterad information och marknadsföring på ett ansvarsfullt sätt. Vi följer riktlinjer och lagar som reglerar spelreklam och försäkrar att vår marknadsföring inte riktar sig till minderåriga eller personer som har spelrelaterade problem.

b. Vi uppmanar till en balanserad presentation av spelrelaterade produkter och tjänster och ger tydlig och korrekt information om odds, risker och eventuella begränsningar.

Samarbeten med ansvarsfulla aktörer

a. Vi samarbetar endast med licensierade och reglerade speloperatörer och leverantörer som är engagerade i att främja ansvarsfullt spelande. Vi väljer att samarbeta med aktörer som tillhandahåller verktyg och funktioner för självexkludering, spelgränser och självbedömning för att ge spelare möjlighet att kontrollera sitt spelande.

Kontinuerlig utbildning och utvärdering

a. Vi fortsätter att utbilda oss själva och vårt team om spelrelaterade frågor, ansvarsfullt spelande och identifiering av potentiella problem. Vi strävar efter att vara uppdaterade om bästa praxis och rekommendationer inom området för att kunna erbjuda relevant och aktuell information till våra användare.

Din feedback och rapportering

a. Vi välkomnar din feedback och uppmuntrar dig att rapportera eventuella problem eller frågor relaterade till ansvarsfullt spelande på vår webbplats. Om du har misstankar om spelberoende eller upplever att du eller någon annan behöver hjälp, var god kontakta de organisationer som specialiserar sig på spelberoende och spelrelaterade frågor.

Slutord

a. På casinonutansvensklicenstrustly.se är vi engagerade i att främja ansvarsfullt spelande och spelar en aktiv roll för att skydda våra användares välbefinnande. Vi tror på att skapa en säker och underhållande spelupplevelse för alla, samtidigt som vi är medvetna om de risker som spel kan medföra. Vi uppmanar dig att ta ansvar för ditt eget spelande och använda de resurser och verktyg som finns tillgängliga för att göra det på ett ansvarsfullt och hälsosamt sätt.

b. Kom ihåg att spel ska vara en njutbar form av underhållning och att din hälsa och välbefinnande alltid är det viktigaste.